array(1) { [0]=> array(12) { ["id"]=> string(5) "87048" ["lang"]=> string(1) "1" ["author"]=> string(1) "1" ["category"]=> string(1) "3" ["brand"]=> string(3) "262" ["headline"]=> string(48) "Renault EZ-GO, visioon jagatud linnatranspordist" ["posttime"]=> string(19) "2018-03-12 09:50:00" ["news_source"]=> string(1) "2" ["tags"]=> string(22) "Renault EZ-GO,ideeauto" ["counter"]=> string(3) "847" ["description"]=> string(133) "1898. aastal, mil maailm oli avastamas autode põnevat maailma, sõitis Louis Renault esimese otselülitusega käigukastiga autoga..." ["fulltexta"]=> string(28408) "<p style="text-align: justify; ">1898. aastal, mil maailm oli avastamas autode põnevat maailma, sõitis Louis Renault esimese otselülitusega käigukastiga autoga üles Rue Lepic'lt, Pariisi ühelt kõige järsemalt tänavalt.</p><p style="text-align: justify; ">120. aastat tagasi oli see seninägematu tehniline lahendus. See hetk sütitas vabaduseiha, kire autode ja võidusõidu vastu ning asetas Renault' täpselt transpordirevolutsiooni keskmesse.</p><p style="text-align: justify; ">Renault'd on läbi viie põlvkonna inspireerinud kirg autosõidu vastu, kirg spordi vastu ja kirg pakkuda inimestele vabadust nautida Easy Life kogemust.&nbsp;</p><p style="text-align: justify; ">Loojast inspireeritud innovaatilisus on Renault' Grupi brändid suunanud tootma taskukohase hinnaga ja ajaga kaasa käivaid sõidukeid, mis muudavad nende omanike elu lihtsamaks.</p><p style="text-align: justify; ">Nüüd on algamas autonduse uus ajajärk, mis toob kaasa veelgi suuremad muutused nii kasutajate kui ka autotootjatele. Renault' Grupi visioon jääb siiski samaks: pakkuda jätkusuutlikku autokasutust kõigile, nüüd ja tulevikus. Mida see tähendab? See tähendab juhtpositsiooni üleminekul nullemisiooniga sõidukitele, pidevat trendide ja klientide vajaduste jälgimist ja transpordilahenduste pakkumist kõikidele, kes seda soovivad. Ja seda nii omatavate kui ka jagatavate sõidukite vallas. Arvestades tehnoloogia arengut, kasutajate ootusi, sotsiaalseid aspekte ja seadusandlusest tulenevaid piiranguid, mis tuleviku transporti mõjutavad, Renault usub oma visiooni.&nbsp;</p><p style="text-align: justify; ">Linnades – kus aastaks 2050 elab tõenäoliselt 70% populatsioonist – otsivad inimesed paremaid võimalusi ühest kohast teise liikumiseks: efektiivsemaid ja odavamaid, et nad saaksid vabalt sõita, kaotamata aega ummikus, otsides parkimiskohta jne. Mõte vajadusepõhisest ja jagatud transpordist, mis täiendaks isiklike autode võimalusi, meeldib aina enamatele. Seda nii mugavuse kui ka vajaduse tõttu – näiteks noortele, kes ei suuda autot osta ja pidada või vanadele, kes ei suuda enam juhtida.</p><p style="text-align: justify; ">Autonduse tulevik on elektriline, ühendatud ja autonoomne. Inimesed võivad otsustada, kas nad soovivad ise juhtida või et neid sõidutatakse, kas juhiga või juhita; sõidukitega, mis on üha rohkem integreeritud neid linnades ümbritseva keskkonnaga, mis on muutunud andurite, erinevate ühenduste ja muude innovatsioonide abil “tarkadeks”, et linnaelu oleks inimestele meeldivam. Renault' Grupp on selleks valmistunud pikalt, arendanud uusi võimalusi ja teinud avatud innovatsiooni põhimõttest lähtuvalt koostööd vastava ala partneritega ning Renault'-Nissani-Mitsubishi Liidu partneritega.</p><p style="text-align: justify; ">2017. aasta sügisel esitlesime oma visiooni isikliku auto tulevikust: SYMBIOZ Concepti ja SYMBIOZ Demo ideeautot. 2018. aastal esitleme me Renault EZ-GO'ga oma visiooni jagatud autode tulevikust.</p><p style="text-align: justify; ">Renault EZ-GO: ülevaade</p><p style="text-align: justify; ">Konstrueeritud linnakasutusse ja linnaga integreerituna on Renault EZ-GO üheaegselt nii auto kui ka teenus. EZ-GO vastab Renault' Easy Life põhimõttele, pakkudes nauditavat ja praktilist sõidukogemust:</p><p style="text-align: justify; ">•<span style="white-space:pre"> </span>Renault EZ-GO'd saab tellida nii telefonirakenduses kui ka füüsilistes peatustes.</p><p style="text-align: justify; ">•<span style="white-space:pre"> </span>EZ-GO pakub isikliku auto mugavust ja privaatsust koos käed-vabad ja pingevaba sõidukogemusega.</p><p style="text-align: justify; ">•<span style="white-space:pre"> </span>Sõitjad saavad autos aega veeta lugedes, töötades, magades jne.</p><p style="text-align: justify; ">•<span style="white-space:pre"> </span>EZ-GO on taskukohane. Jagatud sõidukina pakub Renault EZ-GO eriti konkurentsivõimelist hinna/kilomeetri suhet.</p><p style="text-align: justify; ">•<span style="white-space:pre"> </span>EZ-GO on mõeldud kõigile. Neid robotsõidukeid saavad kasutada kõik: need, kes ei suuda enam ise juhtida, kes ei tohi veel ise sõita. Seda saab kasutada üksi, sõprade või perega või jagada võõraste kasutajatega.</p><p style="text-align: justify; ">Muutes linnad tarkadeks linnadeks</p><p style="text-align: justify; ">Barcelonast Singapurini, Stockholmist Pariisini ja Londonist New Yorgini, lahendavad linnaplaneerijad aina kasvavaid probleeme, mis mõjutavad linnade elukvaliteeti. Lahendused tulevad sageli uute tehnoloogiatena, mis muudavad võimalikuks targad linnad. Ühenduvustehnoloogiad, nutikas vabateave, Asjade Interneti areng, targad võrgud, uued materjalid ja puhas energia: kõike seda saab kasutada positiivse tuleviku leiutamiseks ja arendamiseks.</p><p style="text-align: justify; ">TU Wieni linnade ja regionaalse arengu analüütiliste uuringute ekspert Rudolf Giffinger on määranud targa linna kuus kriteeriumit:</p><p style="text-align: justify; ">Tark majandus: produktiivsust ja rikkuse loomist soosib paindlik, innovaatiline ökosüsteem.&nbsp;</p><p style="text-align: justify; ">Jätkusuutlik juhtimine, sotsiaalsed ja administratiivsed teenused on omavahel paremini integreeritud.</p><p style="text-align: justify; ">Nutikad elamud, mis on kasutajate elukvaliteedi aluseks ja mille uued tehnoloogiad aitavad vähendada elanike ökoloogilist jalajälge.</p><p style="text-align: justify; ">Keskkonnateadlikkus, eesmärgiks kosmopoliitse sotsiaalse ja kultuurilise kapitali loomine, mis stimuleeriks loovust ja elanike kaasamist linnaellu.</p><p style="text-align: justify; ">Jätkusuutlik keskkond, mis keskendub looduslike elupaikade kaitsmisele ja saastamise vähendamisele.</p><p style="text-align: justify; ">Tark liiklus, mis toetab efektiivsemate, keskkonnasõbralikumate ja taskukohasema hinnaga sõidukitega uusi arenguvõimalusi.</p><p style="text-align: justify; ">Renault' Grupi töö avaliku sektoriga, et õppida ja kaasa lüüa linnade tulevikuvisioonides, juhtpositsioon elektriautode osas Euroopas ja jätkuv investeerimine innovaatilistesse uutesse tehnoloogiatesse aitavad meil linnu targaks muuta. Näiteks:</p><p style="text-align: justify; ">Tütarettevõtte Renault Energy Services roll on investeerida nutikate elektrivõrkude projektidesse, luues tihedaid sidemeid energiatööstuse erinevate huvirühmadega. Renault Energy Services keskendub peamiselt tarkade laadimisprojektide arendamisele, sõiduki ja laadimisvõrgu omavahelisele suhtlusele ja akude teise-elu projektidele.</p><p style="text-align: justify; ">Z.E. rakendus Smart Charge, mis saadaval juba Madalmaades, muudab laadimise nutikamaks, lihtsamaks ja odavamaks, aidates ära kasutada taastuvenergiat ja madalamaid hindu.&nbsp;</p><p style="text-align: justify; ">Maailma esimese targa saare arendamine. Tegu on Portugali saare Porto Santoga (Madeira arhipelaagis), mida arendatakse koostöös EEM Empresa de Electricidade da Madeira SA-ga. Selle tark elektriline ökosüsteem põhineb neljal sambal: elektrisõidukid, paikne energiasalvestus, nutikas laadimine ja sõiduk-elektrivõrk (V2G) laadimine.</p><p style="text-align: justify; ">Osa 2: Renault EZ-GO, roll</p><p style="text-align: justify; ">Auto ja teenus</p><p style="text-align: justify; ">Renault EZ-GO on robotsõiduk – jagatud, elektriline ja juhita. Sõitmiseks linnas ja linnade lähiümbruses korraga kuni kuuele inimesele. EZ-GO'l onspetsiaalsed peatused, mis sulanduvad kokku ümbritseva keskkonnaga.</p><p style="text-align: justify; ">Renault EZ-GO on enamat kui lihtsalt ideeauto. See on ühteaegu sõiduk ja teenus. Sellest saab osa targa linna ökosüsteemist, mida arendavad valitsused, kohalikud omavalitsused ja erasektor. Selle paindlik platvorm lubab ka teisi kasutusvõimalusi. Renault EZ-GO on ideeautode perekonna esimene liige, ülejäänuid esitletakse hiljem 2018. aastal.</p><p style="text-align: justify; ">Vajadusepõhine transport kõigile</p><p style="text-align: justify; ">Renault EZ-GO pakub vajadusepõhist transpordilahendust kõigile, toimides kasutaja soovist sõltuvalt kas reaalajas broneerimisrakenduse või linnades asuvate peatuste abil.</p><p style="text-align: justify; ">Teenust võivad käitada nii eraettevõtted kui ka avalik sektor. Potentsiaalselt võib see teenus toimida 24/7, täiendades ühistransporti nagu busse ja metrood ning ka isikliku auto omamist. See ühendab erasõiduki mugavuse ja paindlikkuse ning ühistranspordi efektiivsuse ja ohutuse.</p><p style="text-align: justify; ">Topeltroll linnades</p><p style="text-align: justify; ">Renault EZ-GO esindab Renault' visiooni tuleviku vajadusepõhisest transporditeenusest, mis on tõeline väärtus igas linnas, potentsiaalselt isegi ikoonilise ja isikupärase disainiga, mis väljendaks kõikidele mõeldud jätkusuutliku ja efektiivse transporditeenuse filosoofiat.</p><p style="text-align: justify; ">Lisaks nimetatud sümboolsele aspektile annavad Renault EZ-GO funktsionaalsed omadused sellele linnades topeltrolli.</p><p style="text-align: justify; ">Esiteks muudab Renault EZ-GO sõitmise kõikidele lihtsamaks – kas siis eraldiseisva transpordivahendina või osana mitmeliigilisest transpordist. Uksest ukseni või peatusest peatusesse. Et tegemist on jagatud teenusega, on see ka taskukohane. Muutes sõitmise kasutajatele lihtsamaks, väheneb stressitase ja lisandub uusi personaalseid ja professionaalseid valikuid. Seni juhtimisele kulunud aega saab kasutada vaba-aja tegevusteks või tööks.&nbsp;</p><p style="text-align: justify; ">Ühtlasi on Renault EZ-GO'l positiivne mõju linnadele. Lisaks jagatud mobiilsuse edendamisele, mis juba loomu poolest muudab liiklusvoolu sujuvamaks ja vähendab vajalike parkimiskohtade arvu, väärib see tunnustust tänu nullemissioonile, targale laadimisvõrgustikule ja intelligentsele akude taaskasutusele. Renault EZ-GO trapetsilaadne kuju, piiratud kõrgus ja suured klaasipinnad muudavad ta tõeliseks aknaks linna, olles ka vähem silmatorkav kui traditsiooniline buss või muu ühistransport. Ning lõpuks sulandub Renault EZ-GO peatuste võrgustik meeldivalt kokku üldise linnapildiga. Tema kerekuju muudab lihtsaks sisenemise ratastel kohvri, lapsevankri, ratastooli või karkudega. Salongilikud istmed on mugavad, istekohad pole eraldatud; ning ekraanidele kuvatakse olulist ja kõigile kasulikku infot linnast. Kasulikku ka neile, kes Renault EZ-GO'd ei kasuta.</p><p style="text-align: justify; ">Prioriteet on ohutus</p><p style="text-align: justify; ">Statistika näitab, et autonoomsed sõidukid vähendavad märkimisväärselt liiklusõnnetuste arvu. Renault EZ-GO'l on SAE rahvusvahelisel* isejuhtivate autode 5-astmelisel skaalal tase 4. See tähendab, et sõiduk suudab hoida pikivahet, liikuda oma sõidureas, vahetada sõidurada (sh möödasõidul) ja pöörata ristmikel. See suudab ootamatute juhtumite korral ohutusse kohta liikuda, kas ise või ühenduse abil jälgimiskeskusega. See on tehnoloogia, mida Renault'-Nissani Liit praegu arendab.</p><p style="text-align: justify; ">Erasõiduki või ühistranspordiga võrreldes on Renault EZ-GO tunduvalt ohutum tänu piiratud kiirusele (50 km/h), selle suur esiuks on turvaline, sest ei avane sisenemiseks ja väljumiseks sõiduteele ning valgustusega märgitakse täpne peatumiskoht.</p><p style="text-align: justify; ">Paraneb ka sõiduki läheduses olevate isikute ohutus tänu EZ-GO valguslahendusele, kui sõidetakse autonoomses režiimis, sõnumitele valgustatud paneelidel (sh nooled jalakäijatele, mis näitavad, kui nad võivad teed ületada) ja helile, mis annab auto lähedusest teada jalakäijatele ja jalgratturitele.</p><p style="text-align: justify; ">* USA-s tegutsev rahvusvaheline organisatsioon, mis keskendub transporditööstusele ja standarditele</p><p style="text-align: justify; ">Osa 3: Renault EZ-GO, kasutusvõimalused ja kasutajad</p><p style="text-align: justify; ">Üks sõiduk, palju kasutajaid</p><p style="text-align: justify; ">Tänu EZ-GO innovaatilise konstruktsioonile ja kookonilaadsele kujustusele on Renault esimene autotootja, kes loob ilusa robotsõiduki, mis ei meenuta kastikujulist bussi. Kontseptsioon võimaldab seda kasutada igat tüüpi klientidel, paljudel viisidel ja erinevates tingimustes: vastavalt Renault’ DNA&nbsp; "Easy Life" põhimõttele.&nbsp;</p><p style="text-align: justify; ">Töökoht, mis on linnale avatud</p><p style="text-align: justify; ">Sõidutab inimesi, kes ei saa ise juhtida</p><p style="text-align: justify; ">Ohutu sõit ka kaitsetumatele inimestele</p><p style="text-align: justify; ">Reisi saab muuta privaatseks ja valida, kellega koos sõita</p><p style="text-align: justify; ">Lihtne sisenemine ja väljumine</p><p style="text-align: justify; ">Autosse on lubatud ka beebid ja lapsevankrid</p><p style="text-align: justify; ">Lihtne kasutamine ka piiratud liikumisvõimega klientidele</p><p style="text-align: justify; ">Mahutab 1–6 isikut</p><p style="text-align: justify; ">Privaatsed grupisõidud</p><p style="text-align: justify; ">Linnade avastamine</p><p style="text-align: justify; ">Võimalus sõitu alustada ükskõik kust</p><p style="text-align: justify; ">Ohutu väljumine</p><p style="text-align: justify; ">Broneerimine peatustes</p><p style="text-align: justify; ">Kõigile mõeldud peatused, rajatud linnades kõikjale&nbsp;&nbsp;</p><p style="text-align: justify; ">Uus, ühendatud ja isikupärastatud kogemus autos</p><p style="text-align: justify; ">Renault EZ-GO kasutuskogemus algab juba autosse sisenemisega. Akrobaatikat pole tarvis, tänu innovaatilisele esiuksele sisenetakse autosse püstiasendis. Platvorm kohandub teega, langedes kas kõnnitee või peatuse ligipääsurambi kõrgusele.</p><p style="text-align: justify; ">Autos naudivad sõitjad avatud ruumi ja diivanilaadset poolringikujulist istet, mis lihtsustab suhtlemist. Broneerides saad valida ka koha, kus istuda. Kui kõik on koha leidnud ja pagasi selleks ette nähtud kohtades kinnitanud, auto teavitamiseks, et sõit võib alata, vajutada nuppu.</p><p style="text-align: justify; ">Autos leviva Wi-Fi ühendusega on kasutajatel püsiv ligipääs oma digitaalsele elule. Mobiiltelefone saab laadida induktiivlaadijaga. Ukse ees asuva suure ekraani abil jagatakse sõitjatele reisiinfot (saabumise aega, planeeritud peatuseid jne) ja teavet linna teenuste kohta. Näiteks võib Renault EZ-GO kuvada infot vaatamisväärsuste, millest möödutakse, kohta. Eelmisel aastal esitles Renault seda sõiduki-infrastruktuuri ühenduvustehnoloogiat (V2X) SYMBIOZ ideeautol.</p><p style="text-align: justify; ">Peatustes olevad ekraanid kuvavad linna kultuurilist ja turismiinformatsiooni ja võimaldavad broneerida reise eri transpordivahenditega, samuti soetada pileteid sihtkohas asuvatesse muuseumidesse. Sõltuvalt kasutusvaldkonnast saab kuvatavat sisu varieerida.</p><p style="text-align: justify; ">Valikuvõimalused broneerides</p><p style="text-align: justify; ">EZ-GO nutitelefoni rakenduse või peatuses oleva ekraani kaudu sõidu broneerimisel saab lisaks istekoha valimisele oma reisi veel mitmel moel kohandada. Valida saab mitme sõiduki vahel, igaüks mõeldud eri tüüpi klientidele. Näiteks saavad kuus turisti broneerida terve sõiduki vaid endale ja kasutada seda linnaekskursiooniks koos virtuaalse giidiga.</p><p style="text-align: justify; ">Osa 4: Renault EZ-GO, disain ja tehniline tutvustus</p><p style="text-align: justify; ">VÄLIMUS</p><p style="text-align: justify; ">Disain</p><p style="text-align: justify; ">Renault EZ-GO trapetsikujuline disain aitab sel linnaga sulanduda. Sellise disaini eesmärk oli pakkuda võimalikult avarat vaatevälja autonoomse sõiduki anduritele ning tuua läbi klaasist panoraamkatuse sõitajeteruumi valgust. Piiratud kõrgus tagab, et EZ-GO ei varja jalakäijate vaadet linnale.</p><p style="text-align: justify; ">Rataste küljekatted</p><p style="text-align: justify; ">Renault EZ-GO rataste küljekatted on voolujoonelise disaini lahutamatu osa. Lisaks muule kaitsevad need rattaid ja vedrustust, mistõttu vajab auto vähem hooldust ja puhastamist. Linlaste heaolu lisab ühtlasi fakt, et selline lahendus vähendab rataste alt lenduva mustuse laialipaiskumist.</p><p style="text-align: justify; ">Aknad</p><p style="text-align: justify; ">Renault EZ-GO on väga suure klaasitud pinnaga, mis hõlmab katust ja ulatub madalale, tagades reisijatele häirimatu väljavaate linnale ja ülevaate oma sõidust.</p><p style="text-align: justify; ">Elektriline platvorm</p><p style="text-align: justify; ">Renault EZ-GO on ehitatud spetsiaalselt elektrimootorile konstrueeritud platvormile. Maksimaalse mugavuse nimel on mootor paigutatud tagasilla kohale. Veavad tagarattad, akud on paigutatud auto põhja.</p><p style="text-align: justify; ">4CONTROL</p><p style="text-align: justify; ">Renault EZ-GO'l on 4CONTROL veermik: nelikroolimine tagab linnades parema manööverdusvõime, juhitavuse ning ohutuse.</p><p style="text-align: justify; ">Aktiivvedrustus</p><p style="text-align: justify; ">Parkides on Renault EZ-GO profiil madal, liikudes tõstab aktiivvedrustus autot mitme sentimeetri võrra kõrgemale, muutes lihtsamaks näiteks kiirustõkete ületamise.</p><p style="text-align: justify; ">Integreeritud suunatuled</p><p style="text-align: justify; ">Suunatuled ühilduvad täiuslikult rattakatetega ning pööravad koos nendega, olles sel moel teiste liiklejate jaoks paremini nähtavad.</p><p style="text-align: justify; ">Laadimine&nbsp;</p><p style="text-align: justify; ">Renault EZ-GO juhtmevaba induktsioonlaadimine toimub automaatselt, nõudmata inimpanust.</p><p style="text-align: justify; ">Juhtimistorn</p><p style="text-align: justify; ">Kõik isejuhtimiseks vajalikud andurid (radarid, lidarid, ultraheliandurid, kaamerad) asuvad tagumise katusespoileri külge paigutatud eemaldatavas antennis. See rakendub automaatselt tööle, kui sõiduk alustab liikumist.&nbsp;</p><p style="text-align: justify; ">Andurid on samad nagu isejuhtivas isiklikus autos, kuid mõned seaded on maanteesõidu asemel kohandatud spetsiaalselt linnasõiduks, tagamaks suurema vaatevälja sõiduki ümber.</p><p style="text-align: justify; ">Pidurituli</p><p style="text-align: justify; ">Renault EZ-GO kolmas pidurituli asub tagaspoileris, sama moodi nagu SYMBIOZ Conceptil.</p><p style="text-align: justify; ">Valgusribad</p><p style="text-align: justify; ">Renault EZ-GO esimene (valge) ja tagumine (punane) valgusriba toimivad tervitusvalgustusena ning edastavad sõitjatele ja jalakäijatele infot näiteks nooltena, kui tee ületamine on ohutu.</p><p style="text-align: justify; ">INTERIÖÖR</p><p style="text-align: justify; ">Peatus</p><p style="text-align: justify; ">Peatusega ühendatakse Renault EZ-GO suur sile põrand spetsiaalse rambiga, mis muudab sisenemise ja&nbsp; istekoha leidmise lihtsamaks.</p><p style="text-align: justify; ">Interjöör</p><p style="text-align: justify; ">Sõitjatele tagavad maksimaalselt avara sõitjateruumi juhikoha puudumine, pikk teljevahe ja elektriline, põranda all asuvate akudega platvorm.</p><p style="text-align: justify; ">Lihtsam suhelda</p><p style="text-align: justify; ">Istmed on paigutatud suhtlemist lihtsustava U-kujulise diivanina. Vastupidavad ja soojad materjalid on loodud intensiivset ja eripalgelist kasutust silmas pidades.</p><p style="text-align: justify; ">Valgus</p><p style="text-align: justify; ">Istmete seljatoed on põhjusega istmepatjadest eraldi: nii maksimeeritakse sõitjate ümber olev valgus.</p><p style="text-align: justify; ">Katus</p><p style="text-align: justify; ">Sõitjate peade kohal on klaaskatus. Kui valgus on liiga ere, muutub klaas automaatselt tumedamaks.</p><p style="text-align: justify; ">Põrand</p><p style="text-align: justify; ">Põrand on kaetud kalasabamustriga puiduga, mis on tugev ja vastupidav. Põrandat läbib LED valgusriba, mis näitab sõitjatele teed väljapääsu poole.</p><p style="text-align: justify; ">Ekraan</p><p style="text-align: justify; ">Ukse ees asuv suur ekraan on mõeldud Renault EZ-GO ja sõitjate infovahetuseks. Muu hulgas näitab see sõiduinfot: saabumise aega, planeeritud peatuseid jne.</p><p style="text-align: justify; ">Laadija</p><p style="text-align: justify; ">Sõitjate mobiiltelefonidele on olemas induktiivlaadijad.</p><p style="text-align: justify; ">Pagas</p><p style="text-align: justify; ">Lisaks sõitjatele saab autos korralikult kinnitada ka pagasi.</p><p style="text-align: justify; "><br></p><p style="text-align: justify; ">Tehnilised andmed: Renault EZ-GO ja selle peatused</p><p style="text-align: justify; ">Pikkus: 5,20 m</p><p style="text-align: justify; ">Laius: 2,20 m</p><p style="text-align: justify; ">Kõrgus (luuk suletud): 1,60 m</p><p style="text-align: justify; ">Kõrgus (luuk avatud): 1,80 m</p><p style="text-align: justify; ">Teljevahe: 3,80 m</p><p style="text-align: justify; ">Mass: 1700 kg (sh 300 kg akude mass)</p><p style="text-align: justify; ">Mootor: 1 elektrimootor</p><p style="text-align: justify; ">Vedavad rattad: TAGUMISED</p><p style="text-align: justify; ">Pööravad rattad: ESIMESED/TAGUMISED</p><p style="text-align: justify; ">Isejuhtimise tehnoloogia: tase 4</p><p style="text-align: justify; ">Istekohtade arv: 6</p><p style="text-align: justify; "><br></p><p style="text-align: justify; ">Peatuse pikkus: 7,50 m</p><p style="text-align: justify; ">Peatuse laius: 3 m</p><p style="text-align: justify; ">Peatuse kõrgus: 1 m</p><p style="text-align: justify; ">Platvormi pikkus: 6 m</p><p style="text-align: justify; ">Platvormi laius: 1,4 m</p><p style="text-align: justify; ">Platvormi nurk: 6°</p><p style="text-align: justify; ">Osa 5: Renault EZ-GO, kuhu edasi?</p><p style="text-align: justify; ">Renault EZ-GO on tulevikuvisioon. Lisaks sellele arendame mitmeid teisi uusi ettevõttelt-ettevõttele ja ettevõttelt-kliendile transpordilahendusi. Koostöös Renault'-Nissani-Mitsubishi liiduga kavatseb Renault oma Drive The Future 2017-2022 strateegilise plaani lõpus esitleda sõdujagamis-robottaksoteenust. Arendame ja käitame robotsõidukeid, mis võimaldab meil müüa vajadusepõhiseid transporditeenuseid.&nbsp;</p><p style="text-align: justify; ">Toetudes liidu ulatuslikele ressurssidele on eesmärk välja arendada tehnoloogilised tugisambad, mis võimaldaksid kasutusele võtta ja käitada eripalgelisi teenuseid.</p><p style="text-align: justify; ">Renault teeb avatud innovatsiooni põhimõttest lähtuvalt koostööd ka oma ökosüsteemi-partneritega, kelle hulka kuuluvad suurettevõtted, idufirmad ja avalik sektor. Meie Avatud Innovatsiooni Laborid Silicon Valley's, Tel Avivis ja Pariisis töötavad koos kõige paljulubavamate idufirmade ja teiste partneritega, et püsida sammu võrra autotööstuse ja seadusandluse arengutest eespool, mõista sügavamalt trende ning kasutada ära uusi võimalusi klientidele uute pakkumiste väljatöötamisel.</p><p style="text-align: justify; ">Renault jätkab transpordilahenduste arendamist ka lokaalsel tasemel, võttes arvesse kohalikke olusid. Paljusid neist turustatakse ja testitakse juba praegu:</p><p style="text-align: justify; ">Renault Mobility 24/7 iseteeninduslik rendiautorakendus eraisikutele ja ettevõtetele.</p><p style="text-align: justify; ">Madridi Zity elektriautode jagamisteenus (500 ZOE'd), koostöös Ferrovialiga.</p><p style="text-align: justify; ">Karhoo integreeritud takso- ja sõidujagamisteenuse platvorm. Üle 150 000 sõiduki Belgias, Prantsusmaal, Saksamaal, Iirimaal, Madalmaades, Hispaanias ja Ühendkuningriigis. Kasutajad saavad platvormi abil sõitu tellida, muuta, jälgida ja selle eest maksta.&nbsp;</p><p style="text-align: justify; ">Pariisis ja selle ümbruses toimiv sõidujagamisteenus Marcel. Autosid saab tellida ja kasutada 24/7.</p><p style="text-align: justify; ">Samas jätkab Renault' Grupp FOT-meetodil (Field Operational Tests) erinevate vajadusepõhiste autonoomsete sõiduteenuste arendustööd ja täiemahulisi teste.</p><p style="text-align: justify; ">EVAPS (Écomobilité par véhicules autonomes sur le territoire de Paris-Saclay [Keskkonnasõbralik, isejuhtivate sõidukitega transport Paris-Saclay territooriumil]): Pariisi Avatud Innovatsiooni Labori juhtimisel Saclay's arendatav autonoomne transporditeenus, mis põhineb ZOE'l . Arendatakse koos Transdevi ja teiste partneritega nagu näiteks Vedecom, SystemX ja Paris-Saclay ülikool.</p><p style="text-align: justify; ">Rouen Normandy Autonomous Lab, Euroopa esimene eksperimentaalne vajadusepõhine transporditeenus, mis kasutab isejuhtivaid elektrisõidukeid (ZOE'd jt) avalikel teedel. Partneriteks on Métropole Rouen Normandie, Normandie Region, Transdev, Caisse des Dépôts ja Group Matmut.</p><p style="text-align: justify; ">Lähiaastatel muutuvad need eksperimendid avalikuks ning kuni ametliku kaubandusliku esitluseni saavad neid kasutada ja testida rohkemad kliendid.</p>" } } Renault EZ-GO, visioon jagatud linnatranspordist - AutoNet.ee

1898. aastal, mil maailm oli avastamas autode põnevat maailma, sõitis Louis Renault esimese otselülitusega käigukastiga autoga üles Rue Lepic'lt, Pariisi ühelt kõige järsemalt tänavalt.

120. aastat tagasi oli see seninägematu tehniline lahendus. See hetk sütitas vabaduseiha, kire autode ja võidusõidu vastu ning asetas Renault' täpselt transpordirevolutsiooni keskmesse.

Renault'd on läbi viie põlvkonna inspireerinud kirg autosõidu vastu, kirg spordi vastu ja kirg pakkuda inimestele vabadust nautida Easy Life kogemust. 

Loojast inspireeritud innovaatilisus on Renault' Grupi brändid suunanud tootma taskukohase hinnaga ja ajaga kaasa käivaid sõidukeid, mis muudavad nende omanike elu lihtsamaks.

Nüüd on algamas autonduse uus ajajärk, mis toob kaasa veelgi suuremad muutused nii kasutajate kui ka autotootjatele. Renault' Grupi visioon jääb siiski samaks: pakkuda jätkusuutlikku autokasutust kõigile, nüüd ja tulevikus. Mida see tähendab? See tähendab juhtpositsiooni üleminekul nullemisiooniga sõidukitele, pidevat trendide ja klientide vajaduste jälgimist ja transpordilahenduste pakkumist kõikidele, kes seda soovivad. Ja seda nii omatavate kui ka jagatavate sõidukite vallas. Arvestades tehnoloogia arengut, kasutajate ootusi, sotsiaalseid aspekte ja seadusandlusest tulenevaid piiranguid, mis tuleviku transporti mõjutavad, Renault usub oma visiooni. 

Linnades – kus aastaks 2050 elab tõenäoliselt 70% populatsioonist – otsivad inimesed paremaid võimalusi ühest kohast teise liikumiseks: efektiivsemaid ja odavamaid, et nad saaksid vabalt sõita, kaotamata aega ummikus, otsides parkimiskohta jne. Mõte vajadusepõhisest ja jagatud transpordist, mis täiendaks isiklike autode võimalusi, meeldib aina enamatele. Seda nii mugavuse kui ka vajaduse tõttu – näiteks noortele, kes ei suuda autot osta ja pidada või vanadele, kes ei suuda enam juhtida.

Autonduse tulevik on elektriline, ühendatud ja autonoomne. Inimesed võivad otsustada, kas nad soovivad ise juhtida või et neid sõidutatakse, kas juhiga või juhita; sõidukitega, mis on üha rohkem integreeritud neid linnades ümbritseva keskkonnaga, mis on muutunud andurite, erinevate ühenduste ja muude innovatsioonide abil “tarkadeks”, et linnaelu oleks inimestele meeldivam. Renault' Grupp on selleks valmistunud pikalt, arendanud uusi võimalusi ja teinud avatud innovatsiooni põhimõttest lähtuvalt koostööd vastava ala partneritega ning Renault'-Nissani-Mitsubishi Liidu partneritega.

2017. aasta sügisel esitlesime oma visiooni isikliku auto tulevikust: SYMBIOZ Concepti ja SYMBIOZ Demo ideeautot. 2018. aastal esitleme me Renault EZ-GO'ga oma visiooni jagatud autode tulevikust.

Renault EZ-GO: ülevaade

Konstrueeritud linnakasutusse ja linnaga integreerituna on Renault EZ-GO üheaegselt nii auto kui ka teenus. EZ-GO vastab Renault' Easy Life põhimõttele, pakkudes nauditavat ja praktilist sõidukogemust:

Renault EZ-GO'd saab tellida nii telefonirakenduses kui ka füüsilistes peatustes.

EZ-GO pakub isikliku auto mugavust ja privaatsust koos käed-vabad ja pingevaba sõidukogemusega.

Sõitjad saavad autos aega veeta lugedes, töötades, magades jne.

EZ-GO on taskukohane. Jagatud sõidukina pakub Renault EZ-GO eriti konkurentsivõimelist hinna/kilomeetri suhet.

EZ-GO on mõeldud kõigile. Neid robotsõidukeid saavad kasutada kõik: need, kes ei suuda enam ise juhtida, kes ei tohi veel ise sõita. Seda saab kasutada üksi, sõprade või perega või jagada võõraste kasutajatega.

Muutes linnad tarkadeks linnadeks

Barcelonast Singapurini, Stockholmist Pariisini ja Londonist New Yorgini, lahendavad linnaplaneerijad aina kasvavaid probleeme, mis mõjutavad linnade elukvaliteeti. Lahendused tulevad sageli uute tehnoloogiatena, mis muudavad võimalikuks targad linnad. Ühenduvustehnoloogiad, nutikas vabateave, Asjade Interneti areng, targad võrgud, uued materjalid ja puhas energia: kõike seda saab kasutada positiivse tuleviku leiutamiseks ja arendamiseks.

TU Wieni linnade ja regionaalse arengu analüütiliste uuringute ekspert Rudolf Giffinger on määranud targa linna kuus kriteeriumit:

Tark majandus: produktiivsust ja rikkuse loomist soosib paindlik, innovaatiline ökosüsteem. 

Jätkusuutlik juhtimine, sotsiaalsed ja administratiivsed teenused on omavahel paremini integreeritud.

Nutikad elamud, mis on kasutajate elukvaliteedi aluseks ja mille uued tehnoloogiad aitavad vähendada elanike ökoloogilist jalajälge.

Keskkonnateadlikkus, eesmärgiks kosmopoliitse sotsiaalse ja kultuurilise kapitali loomine, mis stimuleeriks loovust ja elanike kaasamist linnaellu.

Jätkusuutlik keskkond, mis keskendub looduslike elupaikade kaitsmisele ja saastamise vähendamisele.

Tark liiklus, mis toetab efektiivsemate, keskkonnasõbralikumate ja taskukohasema hinnaga sõidukitega uusi arenguvõimalusi.

Renault' Grupi töö avaliku sektoriga, et õppida ja kaasa lüüa linnade tulevikuvisioonides, juhtpositsioon elektriautode osas Euroopas ja jätkuv investeerimine innovaatilistesse uutesse tehnoloogiatesse aitavad meil linnu targaks muuta. Näiteks:

Tütarettevõtte Renault Energy Services roll on investeerida nutikate elektrivõrkude projektidesse, luues tihedaid sidemeid energiatööstuse erinevate huvirühmadega. Renault Energy Services keskendub peamiselt tarkade laadimisprojektide arendamisele, sõiduki ja laadimisvõrgu omavahelisele suhtlusele ja akude teise-elu projektidele.

Z.E. rakendus Smart Charge, mis saadaval juba Madalmaades, muudab laadimise nutikamaks, lihtsamaks ja odavamaks, aidates ära kasutada taastuvenergiat ja madalamaid hindu. 

Maailma esimese targa saare arendamine. Tegu on Portugali saare Porto Santoga (Madeira arhipelaagis), mida arendatakse koostöös EEM Empresa de Electricidade da Madeira SA-ga. Selle tark elektriline ökosüsteem põhineb neljal sambal: elektrisõidukid, paikne energiasalvestus, nutikas laadimine ja sõiduk-elektrivõrk (V2G) laadimine.

Osa 2: Renault EZ-GO, roll

Auto ja teenus

Renault EZ-GO on robotsõiduk – jagatud, elektriline ja juhita. Sõitmiseks linnas ja linnade lähiümbruses korraga kuni kuuele inimesele. EZ-GO'l onspetsiaalsed peatused, mis sulanduvad kokku ümbritseva keskkonnaga.

Renault EZ-GO on enamat kui lihtsalt ideeauto. See on ühteaegu sõiduk ja teenus. Sellest saab osa targa linna ökosüsteemist, mida arendavad valitsused, kohalikud omavalitsused ja erasektor. Selle paindlik platvorm lubab ka teisi kasutusvõimalusi. Renault EZ-GO on ideeautode perekonna esimene liige, ülejäänuid esitletakse hiljem 2018. aastal.

Vajadusepõhine transport kõigile

Renault EZ-GO pakub vajadusepõhist transpordilahendust kõigile, toimides kasutaja soovist sõltuvalt kas reaalajas broneerimisrakenduse või linnades asuvate peatuste abil.

Teenust võivad käitada nii eraettevõtted kui ka avalik sektor. Potentsiaalselt võib see teenus toimida 24/7, täiendades ühistransporti nagu busse ja metrood ning ka isikliku auto omamist. See ühendab erasõiduki mugavuse ja paindlikkuse ning ühistranspordi efektiivsuse ja ohutuse.

Topeltroll linnades

Renault EZ-GO esindab Renault' visiooni tuleviku vajadusepõhisest transporditeenusest, mis on tõeline väärtus igas linnas, potentsiaalselt isegi ikoonilise ja isikupärase disainiga, mis väljendaks kõikidele mõeldud jätkusuutliku ja efektiivse transporditeenuse filosoofiat.

Lisaks nimetatud sümboolsele aspektile annavad Renault EZ-GO funktsionaalsed omadused sellele linnades topeltrolli.

Esiteks muudab Renault EZ-GO sõitmise kõikidele lihtsamaks – kas siis eraldiseisva transpordivahendina või osana mitmeliigilisest transpordist. Uksest ukseni või peatusest peatusesse. Et tegemist on jagatud teenusega, on see ka taskukohane. Muutes sõitmise kasutajatele lihtsamaks, väheneb stressitase ja lisandub uusi personaalseid ja professionaalseid valikuid. Seni juhtimisele kulunud aega saab kasutada vaba-aja tegevusteks või tööks. 

Ühtlasi on Renault EZ-GO'l positiivne mõju linnadele. Lisaks jagatud mobiilsuse edendamisele, mis juba loomu poolest muudab liiklusvoolu sujuvamaks ja vähendab vajalike parkimiskohtade arvu, väärib see tunnustust tänu nullemissioonile, targale laadimisvõrgustikule ja intelligentsele akude taaskasutusele. Renault EZ-GO trapetsilaadne kuju, piiratud kõrgus ja suured klaasipinnad muudavad ta tõeliseks aknaks linna, olles ka vähem silmatorkav kui traditsiooniline buss või muu ühistransport. Ning lõpuks sulandub Renault EZ-GO peatuste võrgustik meeldivalt kokku üldise linnapildiga. Tema kerekuju muudab lihtsaks sisenemise ratastel kohvri, lapsevankri, ratastooli või karkudega. Salongilikud istmed on mugavad, istekohad pole eraldatud; ning ekraanidele kuvatakse olulist ja kõigile kasulikku infot linnast. Kasulikku ka neile, kes Renault EZ-GO'd ei kasuta.

Prioriteet on ohutus

Statistika näitab, et autonoomsed sõidukid vähendavad märkimisväärselt liiklusõnnetuste arvu. Renault EZ-GO'l on SAE rahvusvahelisel* isejuhtivate autode 5-astmelisel skaalal tase 4. See tähendab, et sõiduk suudab hoida pikivahet, liikuda oma sõidureas, vahetada sõidurada (sh möödasõidul) ja pöörata ristmikel. See suudab ootamatute juhtumite korral ohutusse kohta liikuda, kas ise või ühenduse abil jälgimiskeskusega. See on tehnoloogia, mida Renault'-Nissani Liit praegu arendab.

Erasõiduki või ühistranspordiga võrreldes on Renault EZ-GO tunduvalt ohutum tänu piiratud kiirusele (50 km/h), selle suur esiuks on turvaline, sest ei avane sisenemiseks ja väljumiseks sõiduteele ning valgustusega märgitakse täpne peatumiskoht.

Paraneb ka sõiduki läheduses olevate isikute ohutus tänu EZ-GO valguslahendusele, kui sõidetakse autonoomses režiimis, sõnumitele valgustatud paneelidel (sh nooled jalakäijatele, mis näitavad, kui nad võivad teed ületada) ja helile, mis annab auto lähedusest teada jalakäijatele ja jalgratturitele.

* USA-s tegutsev rahvusvaheline organisatsioon, mis keskendub transporditööstusele ja standarditele

Osa 3: Renault EZ-GO, kasutusvõimalused ja kasutajad

Üks sõiduk, palju kasutajaid

Tänu EZ-GO innovaatilise konstruktsioonile ja kookonilaadsele kujustusele on Renault esimene autotootja, kes loob ilusa robotsõiduki, mis ei meenuta kastikujulist bussi. Kontseptsioon võimaldab seda kasutada igat tüüpi klientidel, paljudel viisidel ja erinevates tingimustes: vastavalt Renault’ DNA  "Easy Life" põhimõttele. 

Töökoht, mis on linnale avatud

Sõidutab inimesi, kes ei saa ise juhtida

Ohutu sõit ka kaitsetumatele inimestele

Reisi saab muuta privaatseks ja valida, kellega koos sõita

Lihtne sisenemine ja väljumine

Autosse on lubatud ka beebid ja lapsevankrid

Lihtne kasutamine ka piiratud liikumisvõimega klientidele

Mahutab 1–6 isikut

Privaatsed grupisõidud

Linnade avastamine

Võimalus sõitu alustada ükskõik kust

Ohutu väljumine

Broneerimine peatustes

Kõigile mõeldud peatused, rajatud linnades kõikjale  

Uus, ühendatud ja isikupärastatud kogemus autos

Renault EZ-GO kasutuskogemus algab juba autosse sisenemisega. Akrobaatikat pole tarvis, tänu innovaatilisele esiuksele sisenetakse autosse püstiasendis. Platvorm kohandub teega, langedes kas kõnnitee või peatuse ligipääsurambi kõrgusele.

Autos naudivad sõitjad avatud ruumi ja diivanilaadset poolringikujulist istet, mis lihtsustab suhtlemist. Broneerides saad valida ka koha, kus istuda. Kui kõik on koha leidnud ja pagasi selleks ette nähtud kohtades kinnitanud, auto teavitamiseks, et sõit võib alata, vajutada nuppu.

Autos leviva Wi-Fi ühendusega on kasutajatel püsiv ligipääs oma digitaalsele elule. Mobiiltelefone saab laadida induktiivlaadijaga. Ukse ees asuva suure ekraani abil jagatakse sõitjatele reisiinfot (saabumise aega, planeeritud peatuseid jne) ja teavet linna teenuste kohta. Näiteks võib Renault EZ-GO kuvada infot vaatamisväärsuste, millest möödutakse, kohta. Eelmisel aastal esitles Renault seda sõiduki-infrastruktuuri ühenduvustehnoloogiat (V2X) SYMBIOZ ideeautol.

Peatustes olevad ekraanid kuvavad linna kultuurilist ja turismiinformatsiooni ja võimaldavad broneerida reise eri transpordivahenditega, samuti soetada pileteid sihtkohas asuvatesse muuseumidesse. Sõltuvalt kasutusvaldkonnast saab kuvatavat sisu varieerida.

Valikuvõimalused broneerides

EZ-GO nutitelefoni rakenduse või peatuses oleva ekraani kaudu sõidu broneerimisel saab lisaks istekoha valimisele oma reisi veel mitmel moel kohandada. Valida saab mitme sõiduki vahel, igaüks mõeldud eri tüüpi klientidele. Näiteks saavad kuus turisti broneerida terve sõiduki vaid endale ja kasutada seda linnaekskursiooniks koos virtuaalse giidiga.

Osa 4: Renault EZ-GO, disain ja tehniline tutvustus

VÄLIMUS

Disain

Renault EZ-GO trapetsikujuline disain aitab sel linnaga sulanduda. Sellise disaini eesmärk oli pakkuda võimalikult avarat vaatevälja autonoomse sõiduki anduritele ning tuua läbi klaasist panoraamkatuse sõitajeteruumi valgust. Piiratud kõrgus tagab, et EZ-GO ei varja jalakäijate vaadet linnale.

Rataste küljekatted

Renault EZ-GO rataste küljekatted on voolujoonelise disaini lahutamatu osa. Lisaks muule kaitsevad need rattaid ja vedrustust, mistõttu vajab auto vähem hooldust ja puhastamist. Linlaste heaolu lisab ühtlasi fakt, et selline lahendus vähendab rataste alt lenduva mustuse laialipaiskumist.

Aknad

Renault EZ-GO on väga suure klaasitud pinnaga, mis hõlmab katust ja ulatub madalale, tagades reisijatele häirimatu väljavaate linnale ja ülevaate oma sõidust.

Elektriline platvorm

Renault EZ-GO on ehitatud spetsiaalselt elektrimootorile konstrueeritud platvormile. Maksimaalse mugavuse nimel on mootor paigutatud tagasilla kohale. Veavad tagarattad, akud on paigutatud auto põhja.

4CONTROL

Renault EZ-GO'l on 4CONTROL veermik: nelikroolimine tagab linnades parema manööverdusvõime, juhitavuse ning ohutuse.

Aktiivvedrustus

Parkides on Renault EZ-GO profiil madal, liikudes tõstab aktiivvedrustus autot mitme sentimeetri võrra kõrgemale, muutes lihtsamaks näiteks kiirustõkete ületamise.

Integreeritud suunatuled

Suunatuled ühilduvad täiuslikult rattakatetega ning pööravad koos nendega, olles sel moel teiste liiklejate jaoks paremini nähtavad.

Laadimine 

Renault EZ-GO juhtmevaba induktsioonlaadimine toimub automaatselt, nõudmata inimpanust.

Juhtimistorn

Kõik isejuhtimiseks vajalikud andurid (radarid, lidarid, ultraheliandurid, kaamerad) asuvad tagumise katusespoileri külge paigutatud eemaldatavas antennis. See rakendub automaatselt tööle, kui sõiduk alustab liikumist. 

Andurid on samad nagu isejuhtivas isiklikus autos, kuid mõned seaded on maanteesõidu asemel kohandatud spetsiaalselt linnasõiduks, tagamaks suurema vaatevälja sõiduki ümber.

Pidurituli

Renault EZ-GO kolmas pidurituli asub tagaspoileris, sama moodi nagu SYMBIOZ Conceptil.

Valgusribad

Renault EZ-GO esimene (valge) ja tagumine (punane) valgusriba toimivad tervitusvalgustusena ning edastavad sõitjatele ja jalakäijatele infot näiteks nooltena, kui tee ületamine on ohutu.

INTERIÖÖR

Peatus

Peatusega ühendatakse Renault EZ-GO suur sile põrand spetsiaalse rambiga, mis muudab sisenemise ja  istekoha leidmise lihtsamaks.

Interjöör

Sõitjatele tagavad maksimaalselt avara sõitjateruumi juhikoha puudumine, pikk teljevahe ja elektriline, põranda all asuvate akudega platvorm.

Lihtsam suhelda

Istmed on paigutatud suhtlemist lihtsustava U-kujulise diivanina. Vastupidavad ja soojad materjalid on loodud intensiivset ja eripalgelist kasutust silmas pidades.

Valgus

Istmete seljatoed on põhjusega istmepatjadest eraldi: nii maksimeeritakse sõitjate ümber olev valgus.

Katus

Sõitjate peade kohal on klaaskatus. Kui valgus on liiga ere, muutub klaas automaatselt tumedamaks.

Põrand

Põrand on kaetud kalasabamustriga puiduga, mis on tugev ja vastupidav. Põrandat läbib LED valgusriba, mis näitab sõitjatele teed väljapääsu poole.

Ekraan

Ukse ees asuv suur ekraan on mõeldud Renault EZ-GO ja sõitjate infovahetuseks. Muu hulgas näitab see sõiduinfot: saabumise aega, planeeritud peatuseid jne.

Laadija

Sõitjate mobiiltelefonidele on olemas induktiivlaadijad.

Pagas

Lisaks sõitjatele saab autos korralikult kinnitada ka pagasi.


Tehnilised andmed: Renault EZ-GO ja selle peatused

Pikkus: 5,20 m

Laius: 2,20 m

Kõrgus (luuk suletud): 1,60 m

Kõrgus (luuk avatud): 1,80 m

Teljevahe: 3,80 m

Mass: 1700 kg (sh 300 kg akude mass)

Mootor: 1 elektrimootor

Vedavad rattad: TAGUMISED

Pööravad rattad: ESIMESED/TAGUMISED

Isejuhtimise tehnoloogia: tase 4

Istekohtade arv: 6


Peatuse pikkus: 7,50 m

Peatuse laius: 3 m

Peatuse kõrgus: 1 m

Platvormi pikkus: 6 m

Platvormi laius: 1,4 m

Platvormi nurk: 6°

Osa 5: Renault EZ-GO, kuhu edasi?

Renault EZ-GO on tulevikuvisioon. Lisaks sellele arendame mitmeid teisi uusi ettevõttelt-ettevõttele ja ettevõttelt-kliendile transpordilahendusi. Koostöös Renault'-Nissani-Mitsubishi liiduga kavatseb Renault oma Drive The Future 2017-2022 strateegilise plaani lõpus esitleda sõdujagamis-robottaksoteenust. Arendame ja käitame robotsõidukeid, mis võimaldab meil müüa vajadusepõhiseid transporditeenuseid. 

Toetudes liidu ulatuslikele ressurssidele on eesmärk välja arendada tehnoloogilised tugisambad, mis võimaldaksid kasutusele võtta ja käitada eripalgelisi teenuseid.

Renault teeb avatud innovatsiooni põhimõttest lähtuvalt koostööd ka oma ökosüsteemi-partneritega, kelle hulka kuuluvad suurettevõtted, idufirmad ja avalik sektor. Meie Avatud Innovatsiooni Laborid Silicon Valley's, Tel Avivis ja Pariisis töötavad koos kõige paljulubavamate idufirmade ja teiste partneritega, et püsida sammu võrra autotööstuse ja seadusandluse arengutest eespool, mõista sügavamalt trende ning kasutada ära uusi võimalusi klientidele uute pakkumiste väljatöötamisel.

Renault jätkab transpordilahenduste arendamist ka lokaalsel tasemel, võttes arvesse kohalikke olusid. Paljusid neist turustatakse ja testitakse juba praegu:

Renault Mobility 24/7 iseteeninduslik rendiautorakendus eraisikutele ja ettevõtetele.

Madridi Zity elektriautode jagamisteenus (500 ZOE'd), koostöös Ferrovialiga.

Karhoo integreeritud takso- ja sõidujagamisteenuse platvorm. Üle 150 000 sõiduki Belgias, Prantsusmaal, Saksamaal, Iirimaal, Madalmaades, Hispaanias ja Ühendkuningriigis. Kasutajad saavad platvormi abil sõitu tellida, muuta, jälgida ja selle eest maksta. 

Pariisis ja selle ümbruses toimiv sõidujagamisteenus Marcel. Autosid saab tellida ja kasutada 24/7.

Samas jätkab Renault' Grupp FOT-meetodil (Field Operational Tests) erinevate vajadusepõhiste autonoomsete sõiduteenuste arendustööd ja täiemahulisi teste.

EVAPS (Écomobilité par véhicules autonomes sur le territoire de Paris-Saclay [Keskkonnasõbralik, isejuhtivate sõidukitega transport Paris-Saclay territooriumil]): Pariisi Avatud Innovatsiooni Labori juhtimisel Saclay's arendatav autonoomne transporditeenus, mis põhineb ZOE'l . Arendatakse koos Transdevi ja teiste partneritega nagu näiteks Vedecom, SystemX ja Paris-Saclay ülikool.

Rouen Normandy Autonomous Lab, Euroopa esimene eksperimentaalne vajadusepõhine transporditeenus, mis kasutab isejuhtivaid elektrisõidukeid (ZOE'd jt) avalikel teedel. Partneriteks on Métropole Rouen Normandie, Normandie Region, Transdev, Caisse des Dépôts ja Group Matmut.

Lähiaastatel muutuvad need eksperimendid avalikuks ning kuni ametliku kaubandusliku esitluseni saavad neid kasutada ja testida rohkemad kliendid.


Sama kategooria uudised
Populaarseimad uudised